Separator punktowy do poziomowego oznakowania zmian drogowych