Separator torowisk, dróg rowerowych, zatok autobusowych